>>>ENGLISH

wrexham energy centre

and connections

Plans for a new gas-fired power station on Wrexham Industrial Estate

>>>CYMRAEG

canolfan ynni wrecsam

a chysylltiadau

Cynlluniau ar gyfer pwerdy nwy newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam