Cysylltiad Nwy

Cysylltiad nwy annatod Canolfan Ynni Wrecsam

Er mwyn gweithredu a chynhyrchu trydan, mae angen i bwerdy WEC gysylltu â'r rhwydwaith nwy.

Mae pwynt cysylltu agosaf y rhwydwaith trawsyrru nwy cenedlaethol yn agos at Waith Nwy Maelor ger Talwrn, 2.5km o’r safle. Caiff WEC ei chysylltu â’r pwynt hwn trwy lein beipiau danddaearol tua 3km o hyd a fydd yn rhedeg i'r dwyrain ac i'r dde o Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam.

Caiff Safle Ar Ben Tir (AIG) ei adeiladu yng Ngwaith Nwy Maelor a bydd yn diogelu’r pwynt cysylltu ac yn caniatáu mynediad at ddibenion cynnal a chadw.

 

 

 

Cynllun yn dangos llwybr y integrol cyswllt nwy rhwng pwerdy WEC ac AGI - Cliciwch i chwyddo


Mae ein cynllun AGI arfaethedig - cliciwch i chwyddo