Cysylltwch

â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os hoffech anfon adborth atom, gallwch:

  • Ffonio ein llinell Rhadffôn ar 0800 319 6185 a siarad yn uniongyrchol â'r tîm neu adael neges
  • E-bostio: info@Wrexham-Power.com
  • Ysgrifennu at: Wrexham Power Limited, Local Dialogue LLP, FREEPOST NAT 3717, London, SE1 2BR

Os hoffech dderbyn diweddariadau ynghylch y prosiect, e-bostiwch neu ffoniwch ni, ac fe wnawn eich ychwanegu at ein rhestr bostio.