Croeso

Croeso

Mae Pŵer Wrecsam Cyfyngedig yn hyrwyddo cynlluniau ar gyfer Canolfan Ynni Wrecsam, gorsaf bŵer tyrbin nwy cylch cyfun newydd (CCGT) a leolir yn Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Mae’r prosiect yn cynnwys buddsoddiad o £300m a bydd yn:

 • Darparu 30 o swyddi tra medrus parhaol a lleol
 • Creu hyd at 800 o swyddi adeiladu dros dair blynedd
 • Darparu cyfle i gynyddu cadernid y cyflenwad pŵer i Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
 • Lleihau dibyniaeth yr ardal ar ynni wedi’i fewnforio a diogelu ei ffynonellau ynni ymhellach.

Ar y wefan hon, gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau, cynnig adborth a deall beth allwch ei ddisgwyl yn y dyfodol.

Cliciwch yma i weld ein Datganiad Ymgynghoriad â’r Gymuned ynghylch Canolfan Ynni arfaethedig Wrecsam.


Wrexham Power Limited

Mae Wrexham Power Limited yn fenter ar y cyd rhwng Glenfinnan a St. Modwen - arbenigwr mwyaf blaenllaw y DU ar adfywio. Fel Wrexham Power Limited, mae’r cwmnïau yn cyfuno gwybodaeth helaeth Glenfinnan o farchnad ynni’r DU ac arbenigedd St. Modwen ym maes adfywio.

Ymgynghoriad Statudol

Cynhaliwyd ein hymgynghoriad statudol rhwng 14 Gorffennaf a 24 Awst 2014. Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am y prosiect neu siarad ag aelod o’n tîm, defnyddiwch y manylion isod i gysylltu â ni.

Gallwch gysylltu â ni trwy:

 • Ffonio ein rhif Rhadffôn ar: 0800 319 6185
  Atebir galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener - rhwng 9am a 5.30pm. Y tu allan i’r oriau hyn, gadewch neges lleisbost inni os gwelwch yn dda.
 • E-bostio: info@Wrexham-Power.com
 • Ysgrifennu at:
  Wrexham Power Limited,
  Local Dialogue,
  FREEPOST NAT 3717,
  London,
  SE1 2BR