Lleoliad

Pam dewis De Parc Kingmoor?

De Parc Kingmoor yw hen safle ffatri Owens Corning Fibreglass, ac fe’i lleolir ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, un o ystadau diwydiannol mwyaf Ewrop.

Mae Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yn lleoliad da am bwerdy CGGT newydd. Mae’r galw am drydan yn Wrecsam gryn dipyn yn fwy na’r cyflenwad lleol. Ar ôl astudio nifer o safleoedd posibl, rydym wedi dewis De Parc Kingmoor fel ein safle oherwydd:

  • Mae’n agos at y rhwydwaith trawsyrru nwy cenedlaethol
  • Gellir allfudo’r trydan i’w ddefnyddio heb fod angen gosod llinellau trawsyrru 400kV uwchben
  • Gellir uwchraddio'r rhwydwaith trydanol presennol gan wella diogelwch y cyflenwad i breswylwyr a busnesau ym mhob rhan o Wrecsam
  • Mae’n safle sydd wedi’i glustnodi am ddatblygiad ar raddfa fawr ac mae caniatâd cynllunio wedi’i roi i godi adeilad sy’n cynnwys warws uchel a swyddfeydd dros arwynebedd o 47,534 medr sgwâr
  • Dynodir y safle ar gyfer datblygu mawr yng Nghynllun Datblygu Unedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam